Atatürk Köşesi
Genel Bilgiler

Köyümüzle ile ilgili rakamsal veriler

Hane sayısı: 165

Nüfus: 810

Emekli Sayısı: 402

Köyümüzde  Ekonomik yapı

Köyümüz ekonomisi tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir. Geçmiş yıllarda ağırlıklı olarak buğday, ayçieği, pancar, kabak, kavak ekimi  ağırlıklı olan köy tarımı son yıllarda değişime uğramıştır. Sonyıllarda köyümüzde  Çeltik tarımı  artarak devam etmektedir. Ayrıca besi için mısır, meyvecilik, sebzecilik gibi yeni tarım alanları yaygınlaşmıştır.

Köyümüzde daha önceki yıllarda  küçükbaş hayvancılık yoğun idi ancak son yıllarda modern şekilde büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu nedenle köyümüzde  modern süt toplama tesisi bulunmaktadır.

Köyümüzde;

76 adet Traktör

82  adet Otomobil  mevcuttur.

Köyümüzün 2011 yılı  ekonomik gelişimi

Köyümüz halkı tarafından  2011 yılında 12 adet Çift Çekerli traktör  ve 13 adet Otomobil  satın alınmıştır.