Atatürk Köşesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Taş Kırma Ünitesi Açıldı

T.Ü. Rektörü Prof. Dr. Enver Duran ile 8. Dönem Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük’ün birlikte katıldıkları açılışta Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Kuyumcuoğlu Taş Tedavi Metodu ve ünite hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Uğur Kuyumcuoğlu, “Üriner sistem taşlarının vücut dışından şok dalgaları ile kırılması şeklinde tanımlanan ve kısaca ESWL dediğimiz taş tedavi metodu 1980 yılında Chaussy tarafından modern ürolojiye kazandırılmış ve tedavide devrim yaratmıştır.

Sistemin temel prensibi bir kaynakta üretilen enerjinin çeşitli odaklama şekilleri ile üriner sistemdeki taşa odaklanarak taşın kırılması esasına dayanır. Taş odaklanırken x-ray, ultrason veya her ikisi de kullanılabilir. Bu nedenle normalde radyolojik olarak görülemeyen taşlar ultrasonografik olarak görülüp taş kırma işleminde başarı sağlanılır ve kırılan taşlar küçük parçalar halinde idrar akımı ile dışarı atılır. Bu işlem sırasında diğer doku ve organlara dikkate alınabilecek bir zarar vermeksizin ayaktan ve operasyon gerektirmeden taş tedavisi yapılır.

Erişkin hastalarda taş tedavisindeki başarı %90’nın üzerindedir. Başarının derecesinde cihazın kalitesi, taşın büyüklüğü, yeri ve taşın mineral yönünden yapısı da önem taşır.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Enver Duran’ın büyük destekleri ile Üniversitemiz Hastanemize kazandırılan ve şu anda açılışı yapılan ESWL ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan lisans sonrası kısa bir süre önce hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Edirne ili merkez ve ilçelerini kapsayan bölgede tek olma özelliği ile şu anda günde 4-5 hastaya kadar çıkan tedavi hizmetine ulaşılmıştır ve bu sayının giderek artacağı tahmin edilmektedir.“ dedi.