Atatürk Köşesi
Yenikadın Köyü Muhtarlığı Tarlaları Kiraya Verilecektir

KARAR SAYISI   : 28

KARAR TARİHİ : 02.08.2014

 

YENİKADIN KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

 

KÖY TARLALARI KİRA KARARI

          

        Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait aşağıda evsafı yazılı köy tarlaları 17 Eylül 2014  Çarşamba   

 günü saat : 21.00’da köy kahvesinde isteklilere açık artırma sureti ile 2  yıllığına  ihale edilmesine,

 ihalenin gerçekleşmemesi halinde ikinci ihalenin 24 Eylül 2014 Çarşamba günü aynı yer ve saatte  

yapılmasına, alıcı ve talipli çıkmadığı takdirde , pazarlık usulü ile isteklilere 2 yıllığına kiraya

verilmesine.

 

 

     SIRA      PARSEL         MİKTARI           MUHAMMEN                GEÇİCİ              ÜCRET

       NO            NO                      m2.                  BEDELİ TL.            TEMİNATI  TL.        YILI

        01             751               48.700 m2                360.00.- TL                 5.000,00.- TL           1 Yıl

        02             266               10.400 m2                270.00.- TL                  1.500.00.- TL          1 Yıl

        03             126                 8.000 m2                100.00.- TL                     600.00.- TL          1 Yıl

            

 

   İHALE ŞARTLARI :

 

 1.   İhalede oluşan bedel ilk yılın bedeli olup, tamamı 20. Kasım 2014 tarihine kadar nakden

  ödenecektir. 2.Yıl için ise ihalede oluşan bedelin üzerine % 10 zam yapılıp,  20 Kasım

   2015 Tarihine kadar nakden ödenecektir. Ödemelerin gecikmesi halinde %10 gecikme

   Faizi alınacaktır.

               

 2.   Sadece 751 Parselde kayıtlı tarla için, Devlet desteği olup, diğer tarlalar için Devlet desteği                   

  verilmemektedir.

                

 3.   İhaleye giren kişi kendi adına girecektir. Peylerin en az 10.00 Tl. artırılacaktır. İhaleyi alan

  kişi bir başkasına devredemez. Başkası adına ihaleye katılamaz

 

 1.    Muhtarlığımız 2886 sayılı D.İ.K. na tabi olmadığı için ihaleyi yapıp yapmamaya, yapılan

                   İhaleyi feshetmeye yetkilidir. Köy nufusuna kayıtlı olmayan ve köyde ikamet etmeyen

                   ihaleye  katılamaz.

   

            5.     751 Parselde kayıtlı tarlanın içinde, Kartaltepe fabrikasına ait elektrik vardır. Kiracı, her yıl

                  sonunda, Tükettiği elektrik bedelini fabrikaya ödeyecektir.

   

 1.   Kiracı ile ihtilaf halinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

                 

          7.     Kararın Köy kahvehanelerindeki ilan panolarında asılarak, isteklilere duyurulmasına

 

      Karar verildi.

 

Sedat TOSUN, Yenikadın Köyü Muhtarı

                             

      

                                                                                                         

    AZA                      AZA                        AZA                           AZA

   Kenan                 Fahrettin                     Oktay                         İsmail                         

ÇAĞLAR             DURSUN             TÜRKYILMAZ             DURAK